ÇALIŞMA GRUBU

1
 • Sürdürülebilir Orman Yönetimi
 • Sürdürülebilir Biyolojik Çeşitlilik Yönetimi

ÇALIŞMA GRUBU

2
 • Sürdürülebilir Tarım Yönetimi
 • Hava-Su-Toprak Yönetimi

ÇALIŞMA GRUBU

3
 • Sürdürülebilir Çevre Yönetimi
 • İklim Değişikliği

ÇALIŞMA GRUBU

4
 • Bilim, Teknoloji ve Ekonomi
 • Eğitim-Tanıtım ve Uygulama
 • Proje Hazırlama

ÇALIŞMA GRUBU

5
 • İyi Yönetişim ve Ulusal-Küresel Politikalar
 • İzleme, Değerlendirme, Raporlama ve İletişim