Derneğimiz “İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi” Merkez Danışma Kurulu üyesi seçildi!

Derneğimiz “İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi” Merkez Danışma Kurulu üyesi olarak seçildi!

İstanbul Teknik Üniversitesinin kurduğu İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi;

  • İklim değişikliği ile ilgili ülkemizde ve dünyada yapılan bilimsel çalışmalara katkı sağlamayı,
  • İklim değişikliğinin içerdiği pek çok farklı konu hakkında ulusal ve uluslararası, teorik ve uygulamalı bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunmayı,
  • Bilimsel faaliyetleri desteklemeyi,
  • Bu faaliyetler ve bilimsel çalışmalar ile iklim değişikliği ile ilgili veri tabanı oluşturmayı,
  • İklim değişikliğinin sektörel etkilerini tespit etmeyi,
  • İklim değişikliğinin ve etkilerinin kamusal alanda ve bilimsel faaliyetlerde yer bulmasını sağlamayı,
  • Ülkemizde bu konuya dikkat çekmeyi ve iş birliklerini arttırmayı,
  • Spesifik konularda çalışmayı ve çözüm önerileri getirmeyi hedefliyor.

 

Dernek olarak, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde son derece önemli olan iklim değişikliği konusunda bünyemizde yer alan uzmanlarımız ve yaptığımız bilimsel çalışmalar ile İTÜ İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunda yer almaktan memnuniyet duyuyoruz.

Post by admin