EUCALC-The European Climate Calculators-Avrupa İklim Hesaplamaları toplantısına katıldık.

20/02/2020

admin

Haber

0

Brüksel’de 18-19 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen EUCALC-The European Climate Calculators-Avrupa İklim Hesaplamaları toplantısına üyelerimizden Dr. Gaye KANDEMİR katılmıştır. Toplantıda, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin uzun vadede azaltılması ile ilgili yapılan çalışmalar ve alınması gereken tedbirler konuşulmuştur.  CAN-Europe- Climate Action Network-Avrupa İklim Ağı, TEPAV-Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ve SEECN-Social Economic and Environmental Change Net Foundation-Sosyal, Ekonomik ve Çevre Değişim Ağı Vakfı toplantının düzenleyicileridir. Toplantının amacı iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için enerji tüketimini sınırlamak, temiz enerji kaynaklarını bulmak ve 2050 karbon hesaplamaları kapsamında diğer bir değişle 2050 yılına kadar arazi, gıda ve enerji sistemleri ile bağlantılı sera gazı emisyonlarının azaltılma yolları ile ilgili hipotezler ve çözümlerin ortaya konmasıdır. Toplantı kapsamında Türkiye’den katılan diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüşülmüş,  Avrupa Parlamentosu’nun bazı üyelerine 2050 İklim Hesaplamaları Projesi çalışmaları ile ilgili yapılan sunum dinlenmiştir.

Toplantının programında IPES Food- The International Panel of Experts on Sustainable Food Systems- Uluslararası Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Uzmanları Paneli yetkilileri ile olan görüşme de yer almıştır. Toplantı ve proje ile ilgili bilgilere ve Dr. Gaye KANDEMİR’in toplantı ile ilgili görüşlerine TEPAV’ın sayfasından ulaşılabilmektedir (https://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/10102).

Ayrıca toplantı sürecinde CAN-Europe üyeliği ile ilgili görüşmeler yapılmış ve akabinde üyelik başvurusunda bulunulmuştur.

Post by admin