Tarım Becerilerini Geliştirme Programının Uygulanmasının Desteklenmesi Faaliyetleri

14/07/2021

admin

Duyuru, Haber

0

“Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkanlarının
Yaratılması Aracılığıyla Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi
Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi” Projesi
“Tarım Becerilerini Geliştirme Programının Uygulanmasının Desteklenmesi Faaliyetleri (ASDP)”

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yürütülen proje Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği işbirliği içinde dört yıldır uygulanmaktadır.

Proje, başta Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Türkiye, Manisa, Şanlıurfa ve Van olmak üzere Türkiye’deki toplulukların sürdürülebilirliğini ve sosyoekonomik entegrasyonunu artırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, ev sahibi topluluk üyeleri ve 3.000 Geçici Koruma Altındaki Suriyeli (GKSS) için bitkisel üretim, hayvancılık ve gıda sektörlerinde sertifikalı vokal eğitim kursları yapılmaktadır.

Tohum Derneği’nin üstlendiği proje bölümünde; “Tarım Becerilerini Geliştirme Programı Faaliyetlerinin Uygulanmasının Desteklenmesi” hükmüne ilişkin Tohum Derneği, “1500 işsiz GKSS ve IPASH[1] durumunda ki erkekler için ASDP’nin uygulanması için ilgili kurumlara sağlanan koordinasyon desteğini içeren çıktıları destekleyecek, gerçekleştirecek veya sunacaktır. Kadın ve gençlerin kısa vadeli istihdam fırsatları yaratmaları ve işgücü temelli teknolojilerdeki becerileri geliştirmeleri ve geçici koruma sağlanan Suriyeli ve IPASH için proje faaliyetlerinin geçim kaynakları ve sosyal entegrasyonu üzerindeki etkisini ölçmek için Bursa, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Van, Manisa ve Şanlıurfa İllerinde sosyoekonomik etki değerlendirmesi yapılmaktadır.

Saha çalışmalarımızdan bazı görseller:

Post by admin