Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneği

2017 yılında Ankara’da kurulan "Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneği" doğal kaynak yönetiminde karasal ekosistemin korunması, gelişmesi ve sürdürülebilir kullanımında proje ve programlar geliştirerek ve uygulayarak ulusal ekonomi ve istihdama katkı sağlamayı amaçlayan bir toplum kuruluşudur.

Tarihçe

Derneğimiz 2017 yılında Ankara’da kurulan bir sivil toplum kuruluşudur.

Misyonumuz

Sürdürülebilir Doğal Kaynak Yönetiminin milli ekonomi ve istihdama katkısının artırılması sürecinde, karasal ekosistemlerde kantite ve kalitenin yükseltilerek karbon döngülerine katkı, sağlık ve hayatiyetlerini koruyarak biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesi, üretim ve koruyucu fonksiyonlarının devamlılığı ile sosyal-kültürel refahın sağlanmasına yönelik uygulama, proje ve programlarını tüm ilgili taraflara sunan entegre ve katılımcı yaklaşımı amaçlamıştır.

Vizyonumuz

Bilim, teknoloji ve deneyimlerin ışığında ve ilgili tüm taraflarla işbirliği içinde insani, toplumsal ve kültürel değerlere saygı göstererek, ulusal ve ulus ötesi bölgesel, çevresel konulara ve sorunlara odaklı programlar ve özellikle de proje ve eğitimler hazırlamasıyla katkı sunmayı amaçlamıştır.