“Kapari Bitkisinin Korunması, Yetiştirilmesi ve Pazara Kazandırılması Kapsamında Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Eğitim Faaliyetleri” Projesi

09/07/2021

admin

Duyuru, Haber

0

“Kapari Bitkisinin Korunması, Yetiştirilmesi ve Pazara Kazandırılması Kapsamında Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Eğitim Faaliyetleri” Projesi

2021 yılında GEF- SGP desteği alarak hayata geçen ve Beypazarı Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje ile Beypazarı ilçesinde doğal olarak var olan kapari bitkisinin varlığının korunması için farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmesi; kapari bitkisinin yetiştirilmesi, kaparinin hem doğaya hem de ticarete kazanımının sağlanması hedeflenmektedir. Proje 2022 yılının Şubat ayına kadar devam edecektir.

Bu kapsamda Beypazarı’nda bir kapari deneme sahası oluşturulmuştur. Saha çalışmaları Nisan ayında başlamıştır. Proje kapsamında saha çalışmaları devam ederken aynı zamanda halka/ilgililere yönelik eğitim programları başlatılacaktır.

Proje sonucunda; Beypazarı ilçesinde doğal yayılışı olan kapari bitkisinin varlığının korunması ve yetiştirilmesi; kaparinin üretimi ile hem doğaya hem de ticarete kazanımının sağlanması ve görünür kılınması hedeflenmektedir.

Post by admin