• Bedelli tesis edilen hatıra ormanı ağaçlandırmalarında, sahaya tanıtım tabelası konulabilmesi ve isim hakkı verilebilmesi için kurum ve kuruluşlar adına en az  10.000 (on bin) adet fidan dikilmesi gerekmektedir.
  • Bedelli tesis edilen veya isimlendirilen hatıra ormanı ağaçlandırmaları tesis veya tescilini müteakip, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü sahalarında, bedeli ilgili  tüzel kişi tarafından karşılanmak üzere örnekte yer alan şekle uygun olarak hazırlanan tabela, ilgili orman işletme müdürlüğü tarafından, sahanın uygun yerine konulur.