WEBINAR

11/06/2020

admin

Haber

0

Derneğimizce, GEF-Küçük Destek Programı (SGP) işbirliğinde yürütülen “Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kapsamında Karbon Sertifikalandırma Sisteminin Kavramsal Mimarisinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 11 Haziran 2020 tarihinde saat 14:00’de bir webinar düzenlenmiştir. Moderatörlüğü Prof. Dr. Aynur Aydın tarafından gerçekleştirilen webinar esnasında , proje danışmanı Prof. Dr. Yusuf Serengil ile proje uzmanları Doç. Dr. Neşat Erkan ve Dr. Hülya Kılıç Hernandez birer sunum yapmışlardır. Webinar, orman karbon sertifikasyonu ile ilgili taraflara, halen devam eden proje çerçevesinde hazırlanan ;

-Mevcut Durum Analizi Raporu,

-Orman Karbon Sertifikasyonuna ilişkin Arz-Talep Dengesi Raporu ve

-Karbon Sertifikalandırma Sistemi Kavramsal Mimarisi Raporu’nun tanıtılması ve katılımcıların görüşlerinin alınması amacıyla organize edilmiştir.

Sözkonusu webinara kamu kurumları, üniversiteler, GEF-SGP Programı, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından çeşitli uzmanlar katılmış olup bu konuda COVID-19 karantina önlemleri nedeniyle mümkün olamayan geniş zamanlı tartışmalara ihtiyaç duyulduğu ancak halihazırda gönüllü karbon sertifikasyon sisteminde yer almayan orman karbon projelerinin sertifikasyonunu gündeme getirerek ileride oluşturulacak potansiyel yapı önerilerine yer verilmesi ve ilgililerin dikkatine sunulması nedeniyle projenin faydalı görüldüğü ortak fikri ile  webinar sonuçlandırılmıştır.

Post by admin