SAVOLA İLE YERLİ TOHUM PROJESİ

08/07/2021

admin

Duyuru, Haber

0

“Yerli Ayçiçeği Tohumu Destekleyici Sosyal Sorumluluk Projesi”

Savola Gıda, Tohum Derneği işbirliği ile yürütülmekte olup, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından teknik destek sağlanmaktadır.
Projenin amacı; Ülkemizde yetersiz olan yerli ayçiçeği tohumunun geliştirilmesi, verim ve kalite yönünden hem ülkemiz hem de dünya pazarında söz sahibi olan yüksek kaliteli yerli çeşitler elde etmektir. Projenin diğer amaçlarından biri de Ülkemizde bugün ayçiçeği tarımı yapan çiftçimize destek olunması, projeye gönüllü dahil olan üreticilere eğitim ve yayım çalışmaları ile teknik uygulama desteği sağlanarak çiftçilerimizin gelişimlerine destek olmaktır. Bu kapsamda:

 • Tekirdağ/Muratlı,
 • Edirne/Keşan ve
 • İstanbul/Silivri de üç farklı deneme alanı belirlenmiştir.

Bu alanlarda araştırma, ıslah kuruluşlarının teknik desteğiyle her bir alanda 2 Tescilli, 2 Üretim İzinli, 6 Aday Çeşit olmak üzere toplam 10 çeşit ile deneme planları oluşturulmuştur. Edirne Tarımsal Araştırma Müdürlüğünün kendi hatlarından alınan adaylar çeşitler hasat sonunda bir dizi değerlendirmeden geçirilerek, tohumluk verim ve kalite değerlerini taşıyan çeşitlerin ıslahına devam edilecektir. Böylelikle projenin sonraki yıllarında elde edilecek sonuçlara göre yerli ayçiçeği tohumunun çoğaltılarak ucuz ve yerli tohum gereksinimlerinin karşılanması üzere çiftçilerimizin hizmetine sunulacaktır.

Destekler: Çiftçiye destek amacıyla öncelikli olarak kadın, genç ve ekonomik durumu zayıf olan 30 çiftçiye “tohum desteği” sunulmuştur. Destek verilen bu miktar yaklaşık olarak 500 dekarlık bir alanı ekecek kadar tohuma karşılık gelmektedir.
Deneme alanında desteklenen çiftçiler, tohum desteği verilen çiftçiler ve “öncü çiftçilerden” oluşan bir “Çiftçi Ağı” kurulmuştur. Bu ağda tüm faaliyetler hakkında çiftçiler bilgilendirilmekte ayrıca, yapılan eğitim faaliyetleri ve dönemlik tarımsal bilgiler bu ağ üzerinden duyurulmaktadır.

Proje görünürlük faaliyetlerinin desteklenmesi ve çiftçi ağının genişletilmesi için “fuar ve tarla günü etkinlikleri” ne katılım sağlanmaktadır.
26-29 Mayıs 2021tarihinde Tekirdağ’da yapılan Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na katılım sağlanarak, çiftçi ağı genişletilmiş ve projenin tanıtımı sağlanmıştır.

Yine projenin görünürlüğü kapsamında, projenin tüm aşamaları bir belgesel çekimi ile kayıt altına alınmaktadır.
Eğitimler: Çiftçilerimize,

 • Türkiye’de ayçiçeğinin durumu,
 • Besin desteği ve gübreleme
 • Islah çalışmaları,
 • Hastalıklar, zararlı ve yabancı otlar, ilaçlama teknikleri,
 • Yağ oranını düşüren etmenler ve önlemler” konularında çevrimiçi eğitimler verilmiştir.

Yakın Zamanda Planlanan Aktiviteler:

 • Hasat döneminde “Tarla Günleri” etkinliği düzenleyerek projenin çok geniş kesimlere duyurulması sağlanacaktır.
 • Deneme alanındaki tohumların verimlilik analizleri yapılarak, tescil edilmesi sağlanacaktır.

Proje kapsamında;

 • 2022 yılında benzer çalışmalar Konya Bölgesinde,
 • 2023 yılında da Çukurova Bölgesinde gerçekleştirilecektir.
Post by admin