Forest Europe’ta Gözlemci Olduk

Mart 12, 2020

admin

Haber

0

FOREST EUROPE- Avrupa Ormanlarının Korunması Bakanlar Konferansı Süreci; Sürdürülebilir Orman Yönetimi (SOY) gelişimine 2015 yılında güncellediği SOY Kriter ve Göstergeler Seti hazırlayarak katkıda bulunması yanında Avrupa ormanları üzerine yasal bağlayıcılığı olan anlaşma taslak metninin kabulü odaklı faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde sürdürmektedir.

FOREST EUROPE; Avrupa ölçekli bir politika ve strateji sürecini başlatmış, ancak 28 Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yanında AB’ye üye olmayan Rusya, Ukrayna ve Türkiye gibi ülkeleri de içine alarak, geniş bir bölge kapsamında deklarasyon ve kararları sunarak imzalanmasını sağlamıştır.

Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneği’nin FOREST EUROPE sürecinde gözlemci statüsü talebi, öncelikle genel koordinasyon komitesi tarafından incelenmiş ve icra merci konumunda olan FOREST EUROPE uzman düzeyi toplantısı esnasında üye ülkelerin onayına sunulmuş ve oybirliği ile gözlemci statüsü verilmesine karar verilmiştir.

Post by admin